Nieuwbouw

Bouwbedrijf Ruiter

ideale partner voor nieuwbouw

Het bouwen van een eigen huis is een ingrijpende gebeurtenis met meestal forse financiële consequenties. De meeste mensen bouwen dan ook maar één keer in hun leven. Bouwbedrijf Ruiter is juist ook voor die mensen de ideale partner.

Eerst inventariseren we samen met de opdrachtgever alle wensen. Afhankelijk van die eisen en wensen wordt dan door onze eigen ontwerper/tekenaar of door een architect een schetsontwerp gemaakt dat we in overleg met de opdrachtgever uitwerken tot een compleet ontwerp op maat.
Zijn we het eens – over uitvoering, planning en financiën – dan gaan we aan de slag. Ook de aanvraag van de bouwvergunning nemen we graag voor onze rekening.

Gedurende het totale bouwproces houdt u contact met dezelfde mensen en zelfs tijdens de bouw is het mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. Het vakmanschap en de ambachtelijke manier van werken van onze vakmensen staan daar borg voor. We bouwen tenslotte niet voor de markt maar voor u.

Bel met 0548 – 595 121 voor een vrijblijvend gesprek of offerte op maat voor nieuwbouw.