Renovatie

Bouwbedrijf Ruiter

renovatie is rekening houden met gebruikers

Met name woningcorporaties of scholen vormen de opdrachtgevers van renovatieprojecten. De omgang met en het ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken bij de klanten of leerlingen van deze opdrachtgevers vereisen een zeer correcte en strak geplande manier van werken.

Op die manier zijn we er iedere keer weer in geslaagd de overlast voor de klant tot een minimum te beperken. Zowel opdrachtgevers als gebruikers tonen zich over die manier van werken steeds uitermate tevreden.
Bel met 0548 – 595 121 voor een vrijblijvend gesprek of offerte op maat voor renovatie.